Exempel på vad en dag kan innehålla
​​​​​​

  •  Introduktion för dagen
  • Promenad tillsammans med hund och hundskötsel
  • Hästskötsel
  • Motion och hälsa - gemensam aktivitet
  • Skapande aktiviteter, ex måla, rita, jobba med lera, sy, odling mm
  • Framtidsförberedelser - skriva CV, planera budget, matinköp, planering av måltider, räkningar mm.
  • Spelstund
  • Musikstund
  • Diskussions grupper - stress, hjälp till självhjälp, mental och kroppslig avslappning, självkänsla och självförtroende mm.
  • Dagen avslutas med gemensam utvärdering.